ASI Company  
 
Home Contects
 
  ПроектиКонтактиЗа фирматаДейности
BG EN
 


За фирмата

АСИ Къмпани ООД е създадена през 1995г. Стартира дейността си в ИТ сектора, като търговец на ИТ оборудване и софтуер. В процеса на развитието си фирмата допълва дейността си и се позиционира в две основни направления:

Информациони и комуникационни технологии - в качеството си на официален представител за България на AIRCOM International от 2002г., АСИ Къмпани извършва продажба, инсталация и поддръжка на място на всички специализирани софтуерни решения за радио планиране, оптимизация, конфигуриране и управление на GSM/UMTS мобилни мрежи на фирма AIRCOM International.

Проектна интеграция – като интегратор по проекти от 2001 г., финансирани от ЕК, Световна банка и местни фондове, АСИ Къмпани изпълнява проекти свързани с доставка на технологично оборудване и модернизация с основни бенефициенти: Гранична Полиция, Митници, МВР, МВнР, МОСВ. От 2009г. фирмата участва и в проекти извън България.

Като резултат от дългогодишни изследвания и разработки през 2006 г. фирмата започна една съпътстваща допълнителна дейност - проектиране и производство на High End адиосистеми за домашно ползване.

В изпълнение на проекти по доставка, инсталация и интегриране на оборудване и софтуерни решения АСИ Къмпани предлага асемблиране и пълно сервизно обслужване на IT и специализирано оборудване.

Основен фокус в корпоративната политика на АСИ Къмпани е предлагането на комплексни решения за цялостно технологично и информационно обезпечаване чрез доставка, инсталация и поддръжка на информационно, електронно и електрическо оборудване, софтуерни решения и услуги, отчитайки специфичните потребности на клиентите.

АСИ Къмпани е разработила, внедрила и поддържа три системи за управление в съответствие с международни стандарти:
През 2004 г. фирмата разработи и внедри Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000, а през 2009 г. бе получен сертификат за съответствие на СУК с новата версия на стандарта - ISO 9001:2008.
С цел контролиране влиянието на дейността си върху околната среда и демонстриране на загриженост за нейното опазване АСИ Къмпани разработи и внедри през 2008 г. Система за управление на околната среда и получи сертификат. за съответствие с международния стандарт ISO 14001:2004.
За защита на данните на фирмата и на трети страни, на софтуерните пакети и решения, и на хардуерното и мрежово оборудване през 2009 г. АСИ Къмпани получи сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 27001:2005 за разработената и внедрена Система за управление на информационната сигурност.

      Created by Creato.biz  
    Copyright © 2001 ASI Company. All Rights Reserved.